Tarieven

Tariefgroep

Tarief

Contributie per kalenderjaar

€ 150,-

Alg. Muzikale Vorming (AMV)

€ 180,-

Rhytm Kids (per 8 kennismakingslessen)

€ 50,-

Blokfluit (groepen van 2 of 3)

€ 199,-

Blokfluit (individueel)

€ 300,-

Lesgeld 1ste t/m 3e lesjaar

€ 180,-

Lesgeld 4e t/m 6e lesjaar

€ 380,-

Lesgeld vanaf 7e lesjaar

€ 540,-