Percussiegroep

In 1963 werd aan de toenmalige fanfare een drumband toegevoegd. Deze groep groeide al snel uit en wist nadat men deel ging nemen aan diverse festivals e.d., de nodige successen te boeken. Met de veranderingen in de drumbandwereld veranderde ook de samenstelling van de traditionele drumband. Onder leiding van instructeur Wim Jens werden er in 1987 lyra’s aan de drumband toegevoegd en ging de groep voortaan door het leven als tamboer en lyrakorps.

In augustus 1994 nam instructeur Hans van Sonsbeek uit Heerewaarden de leiding over van toenmalig instructeur Dick van Heusden. De op het totale gebied van de percussie zeer deskundige Hans van Sonsbeek wist het bestuur van Constantia bij zijn aanstelling te overtuigen dat de samenstelling van de groep andermaal drastisch om moest. Om in de pas te blijven met de ontwikkelingen in de drumbandwereld werd de samenstelling omgevormd naar een percussie ensemble. Dit ging helaas niet zonder slag of stoot. Enkele leden van de toenmalige percussiegroep wisten het niet bij te benen en haakten af. Met de vergebleven leden ging instructeur Hans van Sonsbeek echter gemotiveerd aan de slag. Gelukkig mochten we al snel concluderen dat we toen in 1994 de juiste beslissing hadden genomen. Op 17 oktober 1999 behaalde de percussiegroep tijdens het bonds DRUMA-concours te Lichtenvoorde een eerste prijs met lof van de jury. Het puntentotaal van 94,38 was voor de jury tevens reden om een extra onderscheiding toe te kennen. Tot slot was dit puntentotaal voldoende om te promoveren naar de eerste afdeling.

Conclusie na dit succes was eenvoudig; doorgaan op de ingeslagen weg! Deze weg is echter niet makkelijk te gaan en de concurrentie is groot. Gelukkig merken we dat de belangstelling voor de percussiegroep groeiende is. In de laatste paar jaar hebben zich weer diverse nieuwe leden aangemeld om lid te worden van onze percussiegroep. Een volgende krachtmeting vond plaats op 7 oktober 2001 te Odijk. Het optreden van onze percussiegroep tijdens dit concours was wederom zeer overtuigend. De jury kende vervolgens maar liefst 87,6 punten toe, voldoende voor een eerste prijs met promotie naar de ere afdeling.

Hierna maakt de groep eventjes een pas op de plaats. Een nieuwe lichting muzikanten krijgt de kans op te groeien naar het juiste niveau. Daarnaast grijpt de bestaande groep de kans om bijvoorbeeld eens “iets anders” te doen tijdens onze diverse concerten.

In 2005 vond instructeur Hans van Sonsbeek echter de tijd rijp om het niveau weer eens te laten toetsen. Op zondag 6 november 2005 nam de percussiegroep derhalve deel aan het DRUMA-concours te Noordwijkerhout. Weloverwogen kwam de groep in de “nieuwe” samenstelling uit in de 3e divisie. De percussiegroep verzorgde tijdens dit concours een uitstekend optreden wat door de jury beloond werd met 85,25 punten. Dit betekende een 1ste prijs met tevens een promotie naar de 2e divisie. Een geweldige beloning voor hard werken.

In februari 2018, is onze nieuwe percussie instructeur aan de slag gegaan. Na een selectieronde en een proefdirectie is Adrie van Werd uit Gorinchem aangesteld. Adrie gaat met onze percussiegroep aan de slag om een modern, afwisselend programma neer te zetten met onderscheidende elementen.

Eind september 2022 Volgt er opnieuw een wisseling van de leiding. De uit Steenderen afkomstige Marius Bongers neemt het stokje over van Adrie van Werd.