DVD

Werkhoven toen in Beeld

In 2004 heeft Constantia, op veler verzoek de bekende dorpsfilm anno 1955 op dvd uitgebracht.U kunt sindsdien de W.A.B.O. weer zien rijden, het Katholieke Meisjes Gilde zien dansen en de Werkhovense spuitgasten in optocht voorbij zien trekken.
Maar ook ziet u hoe Werkhoven toen er uit heeft gezien met onder meer de oude katholieke school en Pastoor Delteijk prominent in beeld en de School met den Bijbel met bovenmeester Van Es.
Unieke beelden van de toen nog bloeiende middenstand met bijvoorbeeld de befaamde Willem Renger, de toenmalige fietsenmaker, bakker Hiensch anex Spar Kruidenier en kapsalon Van Impelen.
U ziet hoe men leefde, speelde en werkte in het Werkhoven anno 1955.
Aan de oorspronkelijke “stomme” film is achtergrondmuziek en bijpassend commentaar toegevoegd.

Deze DVD kost € 25,00 en is uitsluitend verkrijgbaar via Constantia. U ontvangt de DVD in huis na overmaking van dit bedrag op IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0002395063 tnv Penningmeester Constantia, Werkhoven. Gaarne onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en “DVD 1955”.

Werkhoven, de film

Na het succes van Constantia’s eerste dorpfilm “Werkhoven toen in beeld” , is dit een tweede feestelijke dorpsfilm, uitgebracht in 2008.

Vanaf begin 70-er jaren van de vorige eeuw heeft de heer Hein Hermsen uit Werkhoven veel festiviteiten in Werkhoven vastgelegd op film en video. Daarmee heeft hij onbewust een uniek filmisch dorpsarchief opgebouwd. Constantia heeft de heer Hermsen enige tijd geleden benaderd met het verzoek zijn filmmateriaal te gebruiken voor de samenstelling van een nieuwe dorpsfilm.

Naast het materiaal van de heer Hermsen hebben wij van nog enkel andere bronnen uit Werkhoven materiaal mogen gebruiken. Tezamen laat de DVD prachtig zien hoe Werkhoven in bijna 40 jaar feest vierde tijdens koninginnedag, carnaval, jaarmarkten, Sinterklaas, het kampioenschap van Aurora Boys, de bouw en het openingsfeest van de Werkhovense molen, open monumentendag en nog heel veel meer. Zie uzelf en vele bekenden weer terug in dit feest der herkenning!

Deze DVD kost € 19,95 en is uitsluitend verkrijgbaar via Constantia. U ontvangt de DVD in huis na overmaking van dit bedrag op IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0002395063 tnv Penningmeester Constantia, Werkhoven. Gaarne onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en “DVD De Film”.

Bekijk hier een trailer:

De Jubileumconcerten

In 2008 vierde Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven haar 100 jarig bestaan. Dit werd onder meer gevierd met een spectaculair
jubileumconcert op 28, 29 en 30 maart 2008. Het Werkhovens Toneelgezelschap bracht tijdens dit evenement de historie van Constantia, tijdens vaak hilarische sketches, tot leven. Het geheel werd muzikaal omlijst door het fanfareorkest en de percussiegroep. Deze DVD is een registratie
van de drie jubileumconcerten waarmee u het fantastische feest wederom kunt beleven.

Deze DVD kost € 12,50 en is uitsluitend verkrijgbaar via Constantia. U ontvangt de DVD in huis na overmaking van dit bedrag op IBAN rekeningnummer NL53 INGB 0002395063 tnv Penningmeester Constantia, Werkhoven. Gaarne onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en “DVD jubileum concerten”