Periode 1970 – 2000

Begin 1972 neemt de heer L.J.N. (Loek) Ent uit Utrecht de leiding over van onze drumband.

In 1974 vierde de vereniging haar 65 jarig bestaan. Waarschijnlijk was dit een telfout want het 65 jarig bestaan viel in principe in het jaar 1973! De vereniging werd in 1974 opgefleurd door toevoeging van een majorettenpeloton met als instructeur de heer Van Santen uit Zeist. Tijdens de Koninginnedag activiteiten op 26 april 1975 presenteerden zij zich voor het eerst voor het fanfarekorps. Daags daarna boekten de meisjes al hun eerste succes door een tweede prijs te behalen tijdens een festival te Wijk bij Duurstede. Constantia had echter wel problemen om het majorette-peleton fatsoenlijk aan te kleden. In maart 1975 verschenen verontrustende berichten in de krant over het dreigende faillisement van de muziekvereniging. Het bestuur had op dat moment al aangeklopt bij de gemeente Bunnik om de subsidie aan Constantia drastisch te verhogen. Het ging op dat moment al om een jaarlijks bedrag van Hfl. 10.000,-. De gemeente Bunnik erkende dat Constantia aanspraak kon maken op deze subsidie maar ook bij de gemeente Bunnik waren de financiën niet zo rooskleurig. Het bleef daarom zoeken naar financiële middelen.

In 1974 werd de heer Bontrop opgevolgd door de heer G. van Aard. Deze werd vervolgens in 1975 opgevolgd door de heer Johan van der Wal.

Op 1 mei 1978 presenteert Constantia zich weer eens in het nieuw. De keuze is gevallen op een opvallende outfit. Het groen/gele tenue kleurt goed bij de gele uniformen van de majorettes. Verder is het wel even wennen en sommige wennen er uiteindelijk nooit aan.

Na het vertrek van dirigent Van der Wal heeft de heer Martin de Boer uit Houten in 1982 de leiding van de fanfare op zich genomen. Door het enthousiasme van de heer De Boer zijn er onder andere bijzondere concerten gegeven met medewerking van (wereld-) beroemde muzikanten zoals Daniël Wayenberg, Co van der Velpen, Gert Leurink en zangeres Hanneke Verwer.

Op dat moment zwerft de vereniging nog door heel Werkhoven om de wekelijkse repetities te houden. De fanfare repeteert zoveel mogelijk in café Van Impelen. Er moet echter ook veelvuldig uitgeweken worden naar het Wapen van Werkhoven, de basisschool of Nieuw Werchinge. De drumband oefent dan nog in de kantine van de ruitersportvereniging. De majorettes die op dat moment nog actief zijn, oefenen in het Wapen van Werkhoven. Echter het blijft een allerminst bevredigende situatie. In de loop van 1982 komt een van de leden in contact met de heer A.H. Klokke, aannemer en woonachtig in Amerongen. De heer Klokke komt van oudsher echter uit Werkhoven. De heer Klokke bezit een bedrijfsruimte tegenover de brandweerkazerne aan de Rode Haan te Werkhoven wat kort geleden nog in gebruik was al werkplaats van een zonweringbedrijf. Dit bedrijf verliet echter in 1982 dit pand en een van de leden benaderde de heer Klokke met het verzoek het pand te huren en om te bouwen als repetitielokaal. Men kwam tot een akkoord en met man en macht is men aan de slag gegaan. In maart 1982 vindt de officiële opening plaats van ons clubgebouw waar de vereniging tot op de dag van vandaag nog steeds, tot volle tevredenheid, gebruik van maakt.

De vereniging viert in 1983 ook het 75 jarig bestaan. Hoogtepunt was de uitreiking van de Koninklijke Erepenning van Hare Majesteit de Koningin Beatrix door toenmalig burgemeester Steegmans van Bunnik.

Op woensdag 25 maart 1987 vond de laatste repetitie plaats van ons majorettenpeloton. De geringe ledenaanwas en een hoog ledenverloop heeft het bestuur doen besluiten de groep op te heffen. Lange tijd is nog getracht door ledenwerving via scholen en bijvoorbeeld via jazzballet, het tij te keren en deze groep in stand te houden. Het heeft helaas niet mogen baten.

In 1987 werden er onder leiding van instructeur Wim Jens lyra’s aan de drumband toegevoegd en ging de groep voortaan door het leven als tamboer- en lyrakorps.

In 1988 bestond de vereniging 80 jaar. Hoogtepunt van dat jubileum was onder meer de onthulling van het nieuwe “oude” vaandel, dat door de dames G. Versteegh en L. van Dijk uit Leerdam geheel met de hand vervaardigd is. Het nieuwe vaandel is een exacte kopie van het eerste door de vereniging meegedragen vaandel. Tevens werd tijdens de jubileumreceptie het ‘Divertimento voor piano en fanfare orkest’ overhandigd aan Constantia. Dit concertwerk werd op uitnodiging van Constantia gecomponeerd door plaatsgenoot Rob Goorhuis in opdracht van het Fonds voor de scheppende toonkunst. Dit werk is later nog door Constantia op CD uit gebracht onder de titel “Een Italiaan in Werkhoven”. Ook was dit jubileum voor de vereniging een mooie gelegenheid om het hele korps in het nieuw te steken. Na langdurig overleg werd gekozen voor de Bordeaux rode kostuums. Tijdens de afsluiting van het jubileum, op zaterdag 24 juni 1989, werden deze gepresenteerd.

Het 85 jarig bestaan laat de vereniging ook niet zomaar voorbij gaan. Wederom wordt er voor gekozen een weekend lang feest te vieren. Dit maal is de Piet Keijzerzaal de feestlocatie. Dat daarbij zelfs artiesten van naam bij worden betrokken blijkt uit het optreden van de volkszanger André Hazes op de afsluitende zondagavond. Ondanks dat blijft het bezoekers opvallend genoeg bij 150 steken. Deze hebben echter wel een uitstekende avond gehad.

Op 1 december 1993 heeft Leon Vliex uit Utrecht de leiding over het fanfareorkest op zich genomen. Ruim een halfjaar later heeft Hans van Sonsbeek uit Heerewaarden de leiding over de drumband overgenomen. Op 6 november 1994 wist dirigent Leon Vliex met het fanfareorkest tijdens het FKM concours te Doetinchem te promoveren naar de eerste afdeling. Op 22 januari 1995 sleept het fanfareorkest tijdens de kampioenswedstrijden te Venlo de kampioenstitel in de wacht.

Naar Periode 2000 – heden