Leon Vliex

De in 1968 te Heerlen geboren en later in Brunssum woonachtige Leon Vliex stamt uit een muzikaal gezin. Met een opa en vader als dirigent groeit hij hij midden in de blaasmuziek op. Op 3-jarige leeftijd speelde hij reeds met één vinger een destijds populair liedje op de piano. Vanzelfsprekend was dan ook het muzikale vervolg, zijn studie op de muziekschool te Heerlen, waar hij op 7-jarige leeftijd begon met zijn muziekstudie. Dwarsfluit en piano alsmede theorie waren in eerste instantie zijn studeervakken. Later voltooide hij nog een studie voor het assistent dirigentschap. Tijdens zijn studie was hij reeds lid van diverse amateur-muziekgezelschappen. Behalve zijn hoofdinstrument dwarsfluit en piccolo musiceerde hij ook nog op trompet en trombone.

Op 19-jarige leeftijd verhuisde hij naar Utrecht en begon daar aan de Universiteit zijn studie muziekwetenschappen en aan het conservatorium zijn studie voor HaFa-directie. Hij behaalde in 1991 zijn doctoraal met een scriptie over de amateurmuziek in Nederland, een onderzoek naar de verzuiling en ontzuiling. In 1991 behaalde hij tevens zijn HaFa directiediploma aan het conservatorium te Hilversum bij Gerrit Fokkema. Inmiddels woont Leon alweer geruime tijd met z’n gezin in IJsselstein (U) van waaruit hij tevens, samen met zijn zwager, een eigen muziekuitgeverij Bronsheim Music runt.

Naast het dirigentschap van een drietal orkesten, is Leon tevens een succesvol componist. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als jurylid voor festivals en compositiewedstrijden.

Op 1 december 1993 heeft Leon de dirigeerstok bij Constantia opgepakt. Dit betekent tegelijkertijd dat hij inmiddels meer dan 25 jaar bij Constantia op de bok staat. Tijdens ons voorjaarconcert op 6 april 2019 hebben wij hier bij stilgestaan.

Leon Vliex dirigeert tevens bij:

Op Wikipedia bestaat een pagina met als onderwerp Leon Vliex