Donateurs

Een muziekvereniging in stand houden kost geld, heel veel geld! Gelukkig mogen we rekenen op steun van velen die onze vereniging een warm hart toe dragen en ons financieel ondersteunen middels hun donateurbijdrage.

Donateur van Constantia bent u al vanaf € 8,- per jaar.

Met uw bijdrage kunnen wij:

  • Blijven werken aan kwaliteit en kwantiteit;
  • Onze instrumentarium onderhouden en waar nodig uitbreiden;
  • Onze uniformen onderhouden en voor nieuwe leden een uniform aanschaffen;
  • Onze muzikale bijdrage leveren aan feestelijkheden binnen de gemeenschap van Werkhoven, de gemeente Bunnik en daar buiten.

Onze donateurs houden wij regelmatig op de hoogte van onze activiteiten. Voor ons Jaarlijks Concert in het 4e weekend van maart ontvangt u een persoonlijke uitnodiging!

Onze donateurs ontvangen altijd een aantrekkelijke korting ingeval er voor bepaalde activiteiten entree wordt geheven!

Jaarlijks, rond het einde van september, komen leden in de woonkern Werkhoven huis aan huis met het verzoek de vereniging financieel te ondersteunen middels de donateurbijdrage. Hopelijk bellen zij niet voor niets bij u aan! Ook buiten Werkhoven hebben wij inmiddels diverse adressen waar niet voor niets aanbellen.

Mocht u ons onverhoopt gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN: NL53 INGB 0002395063 t.n.v. Penningmeester Constantia, Werkhoven o.v.v. donateursbijdrage, uw postcode/huisnr. Bij voorbaat onze dank!