Periode 1920 – 1945

Rond 1920 betrekt Constantia Café Van Impelen aan de Beverweertseweg te Werkhoven als wekelijkse repetitieruimte.

Midden twintiger jaren gaat het qua ledenaantal beter met Constantia. Op zaterdag 16 augustus 1924 gaf Constantia een concert op het Dorpsplein in Werkhoven, zo valt te lezen in “Het Nieuws” van dinsdag 19 augustus 1924. “Hoewel het corps slechts 20 leden telt werden verschillende nummers zeer goed uitgevoerd. Er waren veel belangstellenden uit de omliggende plaatsen die zeker gehoord hadden dat Constantia iets goeds geven zou. De stemming der instrumenten was uitstekend. Jammer dat het publiek nogal rumoer maakte”. Financieel wil het helaas nog steeds niet vlotten. Constantia klopt in september aan bij de gemeente Werkhoven. Gelukkig niet tevergeefs. Burgemeester en Wethouders zijn van oordeel dat Constantia inderdaad een nuttige vereeniging is en stellen over het jaar 1924 een subsidie van Hfl. 50,- ter beschikking.

Dat Constantia niet altijd toegankelijk is geweest voor iedereen blijkt uit het volgende: Willem Renger en zijn broer Bart waren niet Rooms Katholiek en konden daarom geen lid worden. Daarin kwam verandering na de pensionering van meester Brand en diens verhuizing naar Bunnik. Voorzitter Toon van den Boogaard nodigde Willem Renger in 1926 uit toe te treden tot de “Kunstenaars” vereniging. Zijn lidmaatschap werd langdurig. Na hem werden ook Frits en Gart van Os lid. Gart van Os en Willem Renger werden al snel bestuurslid. De twee geloofsgroepen binnen Constantia pasten goed bij elkaar.

Op 2e Pinksterdag 1926 nam Constantia deel aan het muziekconcours te Driebergen. Het corps behaalde aldaar een 3den prijs in de eerste afdeeling. Het jury-lid Bury schrijft over het optreden: “Constantia is de allerkleinste vereening (slechts 19 leden) op dit concours en de leden zijn voldoende vingervaardig doch kleine corpsen willen veeltijds door harder te blazen het gebrek aan instrumenten verhelpen en deze remedie is erger dan de kwaal en zoo ging het ook met Constantia”.

In januari 1928 kondigt voorzitter Toon van de Bogaard sr. aan dat de heer Van Leeuwen bedankt heeft als directeur (dirigent). Het vertrek van de heer Van Leeuwen kwam hard aan. De invloed van de heer Van Leeuwen was zelfs zo sterk geweest dat er stemmen opgingen om het geheel maar op te heffen. Het vertrek van de heer Van Leeuwen zou voor Constantia ook financiele gevolgen hebben want de heer Van Leeuwen was tot dan zo welwillend geweest zijn diensten kostenloos aan te bieden. Er werd daarom een commissie gevormd die de nodige baten bijeen moest brengen om daarmee een opvolger voor de heer Van Leeuwen aan te kunnen stellen.

De heer T. Vonk uit Utrecht volgt uiteindelijk de heer Van Leeuwen op als dirigent van de fanfare. Lang duurde dit echter niet want in januari 1930 werd de jonge energieke dorpsonderwijzer, de heer J.G. van Rooyen, dirigent. Vermeldenswaardig is zeker dat de meester Van Rooyen met zijn vriend Kees van Haarlem in 1930, door het uitgeven van renteloze aandelen, het geld inzamelde voor de bouw van onze muziektent op de Brink. Deze kostte toen Hfl. 1.000,- en is ontworpen door architect J. van Leeuwen uit Bunnik en gebouwd door aannemer Klokke uit Werkhoven. Op donderdag 23 juli 1931 gaf Constantia haar openingsconcert in deze nieuwe muziektent. De muziektent is in de jaren 60 voor het symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente Bunnik verkocht omdat Constantia niet meer in staat was de kosten voor onderhoud op te brengen. Het enthousiasme van meester Van Rooyen wist de vereniging te stuwen naar muzikale prestaties op concoursen. Hij heeft dan ook in 1941 de tot dan hoogste muzikale prestatie behaald sinds het bestaan van de vereniging.

In 1932 stelde het bestuur voor om deel te nemen aan een concours te Zeist. Echter de vraag was of men met de bus daar heen zou reizen of met de fiets. Uiteindelijk besloot het bestuur om de jongeren, onder begeleiding van enkele oudere leden, met de bus te laten gaan. De overige oudere leden legden het traject af op de fiets.

Nadat meester Van Rooyen in 1939 en in 1940 nog met de tweede prijs in de afdeling uitmuntendheid genoegen moest nemen, slaagde hij er in 1941 in een prachtige eerste prijs in de genoemde afdeling te halen met promotie naar de Ere afdeling. Het nummer waarmee de vereniging promoveerde was “La promesse du village”.

In 1942 werd de muziekvereniging ontbonden i.v.m. de Duitse bezetting.Naar Periode 1945 – 1969