Muziekvereniging Werkhoven

Nieuws

Gulle bijdrage uit Rabo Clubkas Campagne 2017 voor Constantia.

Op dinsdag 14 november jl. werd in Theater Aan de Slinger in Houten de uitslag bekendgemaakt van de Rabo Clubkas Campagne 2017. Tijdens deze feestelijke finaleavond waren er alleen maar winnaars. Iedere deelnemende vereniging ging met een mooi bedrag naar huis.
In totaal werden er in de afgelopen periode 17.995 stemmen uitgebracht. 229 daarvan waren er voor Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven. Dit leverde de vereniging een mooi bedrag op van maar liefst € 1.908,86.
De cheque werd vol trots in ontvangst genomen door Constantia bestuurslid Remco de Klein en na afloop van de repetitie van het fanfareorkest, overhandigd aan voorzitter Niels van de Leemkolk.
Let u tot slot eens op het gewonnen bedrag en het oprichtingsjaar van onze vereniging. Mooi toeval!

Overlijden Gerard van der Poel

We zijn intens verdrietig afscheid te hebben moeten nemen van

Gerard van der Poel

We verliezen met het heengaan van Gerard een trouw lid en een grote vriend. Gerard was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging.

Gerard ademde bij wijze van spreken Constantia. Hij is altijd vol gegaan voor zijn club. Of het nu was als lid van de blaaskapel, als onderhoudsman van de instrumenten en uniformen maar vooropgesteld als onderdeel van het orkest. Ook nadat zijn ziekte zich had geopenbaard en het fysiek niet meer mogelijk was om actief in het orkest deel te nemen, bleef Gerard trouw aan Constantia en was hij er altijd.

We zijn nu enorm trots dat wij hem zondag 11 december 2016 nog een geweldige serenade hebben kunnen brengen voor zijn 75e verjaardag. Zijn "William Blueheart March" klonk volovertuiging en misschien wel nog nooit zo mooi. We spraken de wens uit hem snel weer in ons midden te hebben want dat kopje koffie in de pauze was hem zo graag gegund. Wij konden echter niet voorzien dat we zo snel daarna nu definitief afscheid van hem hebben moeten nemen.

Het gemis zal groot zijn. De herinneringen zullen we koesteren. Zijn naam staat voor altijd in de geschiedenis van Constantia gegrift.

Op vrijdag 30 december 2016 hebben wij hem met muzikale eer begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Wij wensen de familie en allen die Gerard lief hadden, heel veel sterkte met dit grote verlies.

Jan van Lunsen, 65 jaar lid.

Op zondagmiddag 3 januari 2016 vond onder grote belangstelling ons traditionele Nieuwjaarsconcert plaats met optredens van het saxofoonkwartet, de percussiegroep en het fanfareorkest. Tevens hebben we stilgestaan bij het 65 jarig lidmaatschap van Jan van Lunsen. Hij kreeg de daarbij behorende versierselen opgespeld door Burgemeester Ostendorp. Uit handen van onze voorzitter Niels van de Leemkolk ontving Jan tevens een oorkonde.
Voor Jan van Lunsen was dit tevens het laatste concert als actief meespelend lid. Maar..... zoals hij al enkele jaren had beloofd heeft Jan voor opvolging gezorgd. Zijn kleinzoon Luuk Geelen heeft onlangs zijn muziekdiploma A behaald en mag daarom in het orkest mee gaan spelen. In het tweede deel van het programma mocht Luuk daarom naast zijn opa plaatsnemen in het orkest en meespelen. Bedankt Jan en veel succes Luuk!

Remko Majoor 30 jaar trouwe verbintenis aan Constantia als docent

Remko Majoor werd op zondag 4 januari 2015, tijdens ons druk bezochte nieuwjaarsconcert even naar voren gehaald. Zoals het er naar uit zag, omdat hij daags daarvoor jarig was geweest. Groot was zijn verrassing vervolgens op het moment dat ook onze voorzitter, Niels van de Leemkolk, naar voren kwam en hem toesprak. Remko Majoor bleek namelijk al 30 jaar als saxofoondocent verbonden te zijn aan onze vereniging. Reden genoeg om hem hiervoor te bedanken en hem daarbij een prachtige sculptuur in de vorm van een saxofoonspeler, te overhandigen.

Verloren gewaand historisch archiefmateriaal weer terug!

Op dinsdag 9 april 2014, heeft de heer Bart Renger historisch archiefmateriaal overhandigd aan onze voorzitter Niels van de Leemkolk. Dit archiefmateriaal is afkomstig van de, in Werkhoven en omgeving bekende Willem Renger, vader van Bart. Willem Renger stond in Werkhoven bekend als de fietsenmaker en daarnaast was hij lid van Constantia en tevens enkele jaren penningmeester.

Het materiaal lag nog altijd bij Bart Renger op zolder en kwam onlangs bij opruim werkzaamheden te voorschijn. Bart vond het hoog tijd om het terug te brengen naar Constantia. Het materiaal beslaat een periode van 1929 tot 1949. Tussen de documenten treffen we veel unieke stukken aan zoals de voor de bouw van de Werkhovense muziektent uitgegeven renteloze leningen, rekeningen van de WABO (de toenmalige Werkhovense Auto Bus Onderneming BV) en het absentieboek. In dit boekje werd vastgelegd wie de repetities bezocht hadden en wie, al dan niet vooraf aangekondigd, absent waren. Voor de absent geregistreerde leden was een boeteregeling van toepassing.

Het materiaal zal de komende tijd worden geïnventariseerd en in gescand.

We zijn altijd blij als er historische materiaal aan ons wordt overgedragen omdat het lijkt dat er juist uit de begin periode van onze vereniging zo weinig bewaard is gebleven. Heeft u dus nog oude foto's of documenten over Constantia liggen, neem dan gerust even contact met ons op.

Cum Laude geslaagd

Ashwin van der Vlugt en Jim Lustenhouwer zijn zaterdag 12 juli 2014 met een overtuigend resultaat geslaagd voor hun muziekdiploma C percussie. Met diverse malen 8 en 9 als eindcijfer zelfs met predicaat 'Cum Laude'! Van harte gefeliciteerd! Ashwin (links) en Jim (rechts) hier op de foto met hun docent Ruud Roelofsen.

3e plaats Sla je Slag Cup

Onze percussiegroep heeft op, zaterdag 8 november 2014, de 3e plaats weten te bemachtigen tijdens de 'Sla Je Slag Cup 2014' te Puijflijk (nabij Druten).

Het optreden van Constantia's percussiegroep maakte indruk op de jury. In het juryrapport lezen we dan ook positief commentaar en complimenten voor het vertrouwen wat de groep uitstraalde, over de strakke ritmiek en de technische uitvoering van de muziekwerken. Het geheel werd vervolgens beloond met 87,36 punten. Met dit puntentotaal nam de percussiegroep bezit van de 3e plaats, net achter slagwerkgroep St.-Caecilia uit Doornenburg die tweede werd en slagwerkensemble Cadenza uit Twello die uiteindelijk met de "SJSC-bokaal" ervandoor ging met in totaal 92 punten.

Met dit resultaat lijkt de percussiegroep van Muziekvereniging Constantia aansluiting te vinden bij de Nederlandse top. Slagwerkensemble Cadenza uit Twello werd namelijk wereldkampioen op het WMC 2013 te Kerkrade. Slagwerkgroep St.-Caecilia uit Doornenburg zal in 2017 een poging doen deze titel in Kerkrade te bemachtigen.

Na afloop reageerde instructeur Hans van Sonsbeek alsvolgt: "Hoe knap is het om achter twee Nederlandse kampioenen als derde van de 14 korpsen te eindigen met 87 punten! De reacties waren geweldig, zowel van collega’s en instructeurs als die van de vakjury en de KNFM presentator. Hoe is het mogelijk om met 7 slagwerkers deze mars/concertwerken uit te voeren. Ik hoop dat het behaalde succes van de jongens de aandacht mag krijgen die zij verdienen".

Hans van Sonsbeek jubileert

Tijdens ons najaarsconcert op zaterdag 15 november 2014 hebben we stilgestaan bij het feit dat onze instructeur van de percussiegroep, Hans van Sonsbeek, inmiddels 20 jaar verbonden is aan Consantia. Dat de samenwerking nog altijd naar alle tevredenheid verloopt blijkt wel uit het resultaat van hun deelname aan de "Sla je Slag Cup" op zaterdag 8 november jl. waar een geweldige 3e plaats werd bereikt.

Uit handen van onze voorzitter, Niels van de Leemkolk, ontving Hans onder meer een bronzen beeldje, "de Tamboer", als blijvende herinnering.