Muziekvereniging Werkhoven

Voor alle duidelijkheid wijst Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven ten aanzien van de website www.constantiawerkhoven.nl (`de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin het zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.